Om mig

Om mig

Mitt synsätt utgår från den psykodynamiska skolan i kombination med kognitiva strategier och förhållningssätt. Jag integrerar kroppsorienterad och bildterapeutisk metodik

samt traumaterapi/-perspektiv och intensiv psykodynamisk korttidsterapi.

Utbildnings- och erfarenhetsbakgrund

  • Leg. psykolog och leg. psykoterapeut
  • Lärar- och handledarutbildad i psykoterapi
  • Specialkompetens inom handikapp/funktionshinder samt neuropsykiatriska diagnoser
  • Mer än 30 års erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och vuxna inom barnomsorg, skola, psykiatri, omsorg och habilitering samt egen psykoterapimottagning
  • Stor erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med bl.a. depression, ångest, smärta, stress, kriser, relationer, ätstörningar, utbrändhet/utmattning, trauma, posttraumatisk stress (PTSD) och neuropsykiatriska diagnoser
  • Mångårig erfarenhet av såväl chefscoaching åt företagare som handledare åt tvärvetenskapliga team