Vad jag erbjuder

Vad jag erbjuder

Att arbeta med personlig utveckling

är att växa som människa.

Nyfikenhet och viljan att förstå sig själv och andra

främjar personlig och därmed själslig utveckling.


Att få tillgång till andra perspektiv hjälper dig att hitta nya vägar samt öppna stängda dörrar.


  Det skapar livskvalitet och ger ny kraft

samt balans i livet, privat och på arbetsplatsen.


För dig som privatperson


  • Rådgivning
  • Kort- och långtids psykoterapeutisk behandling
  • Egenterapi för dig under utbildning

För dig som företagare


  • Chefscoaching
  • Stresshantering
  • Rehabiliteringssamtal för dina medarbetare
  • Stresshantering för dina medarbetare